Tục ngữ Anh

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • Dưới đây là tục ngữ của người dân Anh bản địa. Để xem về tục ngữ song ngữ Anh-Việt, mời xem Tục ngữ Việt Nam: song ngữ Việt - Anh

Tục Ngữ[sửa]

  • Đàn bà muốn là Trời muốn.
  • Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
  • Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình.
  • Cuộc sống không phải là một thảm hoa hồng.
  • Sự cao cả của con người nằm trong sức mạnh tư tưởng.
  • Cái lưỡi của một thằng khùng đủ dài để cắt đứt cổ của nó.
  • Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn.
  • Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau.

Liên kết[sửa]