Tục ngữ Nga

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


 • Đừng cởi ngựa với roi ngựa — hãy dùng thức ăn của ngựa.
 • Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó.
 • Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo.
 • Một thỏa hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến.
 • Mất lòng trước được lòng sau.
 • Muốn nhổ nấm thì phải cúi xuống.
 • Người ngu bắn, nhưng Trời điều khiển viên đạn.
 • Nếu là gà trống thì gáy. Nếu là gà mái thì đẻ trứng
 • Sống 100 năm, học 100 năm, vẫn chết như người khờ dại.
 • Tốt nhất là quay trở về hơn tiếp tục đi lạc lối đó.
 • Tương lai chỉ đến với kẻ biết chờ đợi.