Tục ngữ Nga

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục : Đầu · 0–9 · A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Đ[sửa]

 • Đừng cởi ngựa với roi ngựa — hãy dùng thức ăn của ngựa.
Don't drive your horse with a whip—use the oat bag.

G[sửa]

 • Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
When you live close to the graveyard, you can't weep for every funeral.

H[sửa]

 • Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó.
Learn good things—the bad ones will teach you by themselves.

K[sửa]

 • Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo.
You can't drive straight on a twisting road.

M[sửa]

 • Một thoả hiệp không đẹp còn hơn một cuộc chiến.
A bad compromise is better than a good battle.
 • Mất lòng trước được lòng sau.
Better the first quarrel than the last.
 • Muốn nhổ nấm thì phải cúi xuống.
You can't pick a mushroom without bowing.

N[sửa]

 • Người ngu b¡n, nhưng Trời điều khiển viên đạn.
Fools shoot, but God directs the bullets.
 • Nếu là gà trống thì gáy. Nếu là gà mái thì đẻ trứng.
If you are a rooster, crow; if you are a hen, shut up and lay eggs.

S[sửa]

 • Sống 100 năm, học 100 năm, vẫn chết như người khờ dại.
Live a hundred years, learn a hundred years, and you'll still die a fool.

T[sửa]

 • Tốt nhất là quay trở về hơn tiếp tục đi lạc lối.
Better turn back than lose your way.
 • Tương lai chỉ đến với kẻ biết chờ đợi.
The future is his who knows how to wait.

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan