Tục ngữ Việt Nam về Con người và Xã hội

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tục ngữ Việt Nam về Lời nói, Ăn mặc, Cử chỉ[sửa]

 • Người ta là hoa đất
 • Cái răng cái tóc là góc con người
 • Nhất dáng nhì da thứ ba là tóc

Tục ngữ Việt Nam về Đời sống, Vật chất[sửa]

 • Một mặt người bằng mười mặt của
 • Người sống đống vàng
 • Người là vàng, của là ngãi
 • Người năm bảy đấng, của ba bảy loài

Tục ngữ Việt Nam quan niệm về Nghề nghiệp[sửa]

- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

- Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

- Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.

- Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ cổ.

- Mễ tận dân tàn.

- Một đồng một giõ, chẳng bỏ nghề đâu.

- Muốn giàu nuôi lợn nái, muốn hại nuôi bồ câu.

- Sáng giũa cưa, trưa mài đục.

- Bẩn như thợ nề, chỗ ăn chỗ ở như dê nó nằm.

- Thợ sơn bôi bác, thợ bạc lọc lừa.

- Muốn giàu thì buôn bè, muốn què thì tập vật.

- Là lượt là vợ thông lại, nhễ nhại là vợ học trò.

- Phần đàn em, ăn thèm vác nặng.

- Giầu chủ kho, no nhà bếp.

- Thứ nhất thục bi, thứ nhì quản tượng.

- Miệng bà đồng như lồng chim khướu

- Làm thấy địa lý mất mả táng cha.

- Phi thương bất phú.

Tục ngữ Việt Nam về Tình cảm, Đối đãi Xã hội[sửa]

 • Con người và xã hội

Tục ngữ Việt Nam quan niệm về Tinh thần, Đời sống Nhân sinh[sửa]

 • Cái răng, cái tóc là gốc con người
 • Người sống đống vàng
 • Bắn súng không nên phải đền đạn
 • Giết người đền tội