Tục ngữ Việt Nam về thiên nhiên và lao động sản xuất

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con trâu là đầu cơ nghiệp

Mục lục

Đ[sửa]

Đầu năm gió to , cuối năm gió bấc
 Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã sex .
          - Muối-

≈≈ Ê ≈≈

 • Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
 • Êm như dòng nước, dữ như chằn tinh.
            -Muối-

G[sửa]

 • Gió thổi là đổi trời.
 • Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua
Gà trắng chân chì mua chi giống ấy.
 • Giàu đâu những kẻ ngủ trưa
Sang đâu những kẻ say sưa rượu chè

L[sửa]

 • Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
 • Lợn ăn xong lợn nằm lợn béo
Lợn ăn xong lợn réo lợn gầy.

M[sửa]

 • Mau sao thì nắng ,vắng sao thì mưa.
 • Mùa đông mưa dầm gió bấc, mùa hè mưa to gió lớn, mùa thu sương sa nắng gắt.
 • Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.
 • Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
 • Muốn cho lúa nảy bông to
 Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều
 • Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

N[sửa]

 • Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền
 • Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống
 • Nhất thì, nhì thục
 • Nước chảy đá mòn
 • Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng