Tục ngữ Việt Nam về thiên nhiên và lao động sản xuất

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

do co mo

Mục lục

Đ[sửa]

E - Ê[sửa]

 • Người đẹp vì lụa,lúa tốt vì phân(Sgk7 tập2,trang12
 • Êm như dòng nước, dữ như chằn tinh.

G[sửa]

 • Gió thổi là đổi trời.
 • Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua
Gà trắng chân chì mua chi giống ấy.
 • Giàu đâu những kẻ ngủ trưa
Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.

L[sửa]

 • Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
 • Lợn ăn xong lợn nằm lợn béo
Lợn ăn xong lợn réo lợn béo.

M[sửa]

 • Mau sao thì nắng ,vắng sao thì mưa(Có trong SGK Ngữ Văn 7 tập 2)
 • Mùa đông mưa dầm gió bấc, mùa hè mưa to gió lớn, mùa thu sương sa nắng gắt.
 • Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.
 • Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
 • Muốn cho lúa nảy bông to
Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều
 • Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

N[sửa]

 • Nhất canh trì,nhì canh viên,tam canh điền(có trong sgk tập 2 lớp 7)
 • Nhất nước,nhì phân,tam cần,tứ giống(có trong sgk tập 2 lớp 7)
 • Nhất thì, nhì thục(có trong sgk tập 2 lớp 7)
 • Nước chảy đá mòn
 • Nuôi lợn ăn cơn nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng

Q[sửa]

 • Quạ tắm thì ráo,sáo tắm thì mưa
 • Quýt làm cam chịu.


 • Rét tháng ba, bà già chết cóng