Tục ngữ tiếng Anh

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng[sửa]


 • Ăn miếng trả miếng
 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
 • Bằng mặt mà không bằng lòng
 • Có mới nới cũ
 • Của thiên trả địa.
 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 • Còn nước, còn tát.
 • Có tật giật mình.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
 • Có còn hơn không.
 • Cẩn tắc vô ưu.
 • Chí lớn thường gặp nhau,
 • Cha nào, con nấy.
 • Con sâu làm sầu nồi canh.
 • Chín người, mười ý.
 • Càng đông càng vui.
 • Chứng nào tật nấy.
 • Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
 • Cơ hội chỉ đến một lần.
 • Cây ngay không sợ chết đứng.
 • Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
 • Chở củi về rừng.
 • Dục tốc bất đạt
 • Dễ được, dễ mất.
 • Dậu đổ, bìm leo.
 • Dĩ hoà vi quý.
 • Đánh chết cái nết không chừa.
 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
 • Đèn nhà ai nấy sáng.
 • Điếc không sợ súng.
 • Đã trót thì phải trét.
 • Đen tình, đỏ bạc.
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 • Đừng đếm cua trong lỗ.
 • Gieo gió gặt bão
 • Giận hóa mất khôn.
 • Hoạ vô đơn chí.
 • Hữu xạ tự nhiên hương.
 • Hóa thù thành bạn
 • Họ nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
 • Im lặng tức là đồng ý.
 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
 • Không có lửa làm sao có khói
 • Không biết thì dựa cột mà nghe
 • Lời nói không đi đôi với việc làm.
 • Lắm mối tối nằm không.
 • Lực bất tòng tâm.
 • Lời nói là bạc, im lặng là vàng
 • Mỗi thời, mỗi cách
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 • Miệng hùm, gan sứa.
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
 • Máu chảy, ruột mềm.
 • Muộn còn hơn không
 • Nói dễ, làm khó.
 • No bụng đói con mắt.
 • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 • Ở hiền gặp lành.
 • Phi thương, bất phú
 • Rượu vào, lời ra.
 • Sinh sự, sự sinh.
 • Sai một ly đi một dặm.
 • Suy bụng ta ra bụng người.
 • Trèo cao té đau
 • Tay làm hàm nhai
 • Tham thì thâm
 • Túng thế phải tùng quyền
 • Thùng rỗng kêu to.
 • Tình yêu là mù quáng.
 • Tham thực, cực thân.
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
 • Trong khốn khó mới biết bạn tốt.
 • Thắng là vua, thua là giặc.
 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
 • Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
 • Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
 • Tai vách, mạch rừng.
 • Trèo cao, té nặng
 • Uống nước nhớ nguồn
 • Vạn sự khởi đầu nan.
 • Việc người thì sáng, việc mình thi quáng
 • Vắng chủ nhà, gà mọc vọc niêu tôm.
 • Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
 • Xem việc biết người.
 • Xa mặt, cách lòng.
 • Đẹp hay xấu là tuỳ đánh giá của mỗi người!