Tục ngữ về quan hệ ứng xử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Lời nói gói vàng