Thành công

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục lục

T[sửa]

  • Thành công dẫn đến thành công
Success brings success
  • Thành công là một hành trình, không phải là nơi đến
Success is a journey, not a destination.
  • Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!
On the way to success, there is no trace of lazy men.

K[sửa]

  • Không có sự thành công nào bằng chính sự thành công
Nothing succeeds like success.

M[sửa]

  • Một người thành công thực sự là giúp đỡ được người khác đi đến các thành công!

.

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan