Thành ngữ Việt Nam

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Trích dẫn[sửa]

♦ A ♦

 • An nhiên tự tại.
 • An phận thủ thường.
 • Ăn cây nào rào cây ấy.
 • Ăn bẩn
 • Ăn cháo đá/đái bát.
 • Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
 • An cư lạc nghiệp.
 • Ăn đời ở kiếp.
 • Ăn gian nói dối.
 • Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
 • Ăn mày mà đòi xôi gấc.
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 • Ăn sổi ở thì.
 • Ăn sung mặc sướng.
 • Ăn trên ngồi trốc.
 • Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
 • Ăn tục nói phét.
 • Ăn xổi ở thì.

♦ B ♦

 • Ba chìm bẩy nổi.
 • Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

♦ C ♦

 • Canh cánh trong lòng.
 • Cẩn tắc vô ưu/vô áy náy.
 • Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
 • Cây ngay không sợ chết đứng.
 • Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
 • Chân cứng đá mềm.
 • Chết cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.
 • Chị ngã em nâng.
 • Chim có tổ, người có tông.
 • Chó chê mèo lắm lông.
 • Chó cùng rứt giậu.
 • Chó dữ mất láng giềng.
 • Chó ngáp phải ruồi
 • Chó treo mèo đậy.
 • Chồng giận thì vợ làm lành. Cơm sôi nhỏ lửa rằng anh giận gì.
 • Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
 • Chưa biết chưa chịu
 • Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
 • Có kiêng có lành.
 • Có mới nới cũ.
 • Có tật giật mình.
 • Có tịch thì rục rịch.
 • Có voi đòi tiên/Hai Bà Trưng.
 • Cò hến tranh công, ngư ông thủ lợi.
 • Con giun xéo lắm cũng quằn.
 • Con hơn cha là nhà có phúc.
 • Con rồng cháu tiên.
 • Con sâu làm rầu nồi canh.
 • Còn nước còn tát.
 • Cõng rắn cắn gà nhà.
 • Cõng voi về dày mả tổ.
 • Công nợ trả dần, cháo húp vòng quanh.
 • Của ăn của để.
 • Của đi thay người.
 • Của ít lòng nhiều.
 • Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
 • Cưng như trứng mỏng.
 • Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán.

♦ D ♦

 • Dày công vun xới
 • Dục tốc bất đạt.
 • Đánh đĩ chín phương, dành một phương để lấy chồng.
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 • Đi ngang về tắt.
 • Đi sớm về khuya.
 • Điếc không sợ súng.
 • Điệu hổ ly sơn.
 • Đứng núi này trông núi nọ.

♦ E ♦

 • Ếch ngồi đáy giếng.
 • Én bay cao mưa rào lại tạnh.
 • Én bay thấp mưa ngập bờ ao.

♦ G ♦

 • Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
 • Ghét của nào, trời trao của ấy.
 • Giàu đổi bạn sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim (card)
 • Giàu vì bạn, sang vì vợ.
 • Giậu đổ bìm bịp leo.
 • Giấy rách phải giữ lấy lề.
 • Gieo gió gặt bão.
 • Gió chiều nào theo chiều ấy.
 • Giơ cao đánh khẽ.

♦ H ♦

 • Há miệng chờ sung
 • Hát hay không bằng hay hát.
 • Học ăn học nói, học gói học mở.
 • Hổ dữ chẳng ăn thịt con.
 • Hổ phụ sinh hổ tử.
 • Học, học nữa, học mãi
 • Học một biết mười.
 • Học thầy không tày học bạn.
 • Hữu danh vô thực.
 • Hữu dũng vô mưu.

♦ I ♦

 • Im lặng là vàng.

♦ K ♦

 • Kẻ tám lạng người nửa cân
 • Khách đến nhà không gà thì vịt
 • Khẩu phật tâm xà
 • Khéo ăn thì no khéo co thì ấm
 • Khỏe như trâu
 • Khôn ba năm dại một giờ.
 • Khôn đâu đến trẻ khoẻ đâu đến già.
 • Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
 • Khôn nhà dại chợ
 • Không cũng chết dại cũng chết biết thì sống
 • Không thầy đố mày làm nên .
 • Kiếm một ăn mười
 • Kiến tha lâu cũng đầy tổ

♦ L ♦

 • làm thầy mày không nên đố
 • Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá nát.
 • Lâm li bi đát
 • Lắp ba, lắp bắp.
 • Liệu bò đo chuồng.
 • Liệu cơm gắp mắm.
 • Lo bò trắng răng.
 • Lọ là con mắt tráo trưng mới giầu.
 • Lông thòi, đuôi thọt.

♦ M ♦

 • Ma cũ bắt nạt ma mới
 • Mãnh hổ nan địch quần hồ.
 • Mắng chó chửi mèo/Mắng mèo chửi chó.
 • Mạt cưa mướp đắng.
 • Mất bò mới lo làm chuồng.
 • Mất trộm mới lò rào dậu.
 • Mất lòng trước được lòng sau
 • Mật ngọt chết ruồi
 • Mắt nhắm mắt mở.
 • Mặt dầy mặt dạn.
 • Máu chảy ruột mềm
 • Mây xanh thì nắng mây trắng thì mưa
 • Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con thảo.
 • Mẹ hát con khen hay.
 • Mèo khen mèo dài đuôi.
 • Mình đồng da sắt
 • Môi hở răng lạnh.
 • Môi mỏng dánh như cách chuồn chuồn.
 • Mồm loa mép giải.
 • Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 • Một điều nhịn bằng chín điều lành
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 • Một liều ba bẩy cũng liều.
 • Một mất mười ngờ.
 • Một nắng hai sương.
 • Mua tận gốc, bán tận ngọn.
 • Muốn ăn gắp bỏ cho người.
 • Muốn ăn thì lăn vào bếp.
 • Mưa to gió lớn

♦ N ♦

 • Nam vô tửu như kỳ vô phong.
 • Nằm gai nếm mật.
 • Năng nói năng lỗi.
 • Nem công chả phượng.
 • Ngậm máu phun người.
 • Ngày lành tháng tốt.
 • Nghiêng nước nghiêng thành.
 • Ngựa quen đường cũ.
 • Người ăn thì còn, con ăn thì mất.
 • Người tính không bằng trời tính.
 • Nguồn đục thì dòng không trong, gốc cong thì cây không thẳng
 • Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
 • Nhàn cư vi bất thiện.
 • Nhân định thắng thiên.
 • Nhập gia tùy tục.
 • Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
 • Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún.
 • Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô!
 • Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
 • Nhất phao câu, nhì đầu/chéo cánh (gà).
 • Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò
 • Nhũn như chi chi
 • No ba ngày tết, đói ba tháng hè.
 • Nó bé nhưng gié nó to.
 • No cơm ấm cật.
 • Nó lú nhưng chú nó khôn.
 • Nói có sách, mách có chứng.
 • Nói một đường làm một nẻo.
 • Nồi nào úp vung nấy.
 • Nước chảy đá mòn.
 • Nước mắt cá sấu.
 • Nước xa không cứu được lửa gần.

♦ O ♦

 • Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
 • Ở hiền gặp lành.
 • Ở sao cho vừa lòng người.
 • Ơn cha báo đáp, ơn mẹ dưỡng thành.
 • Ơn cha nghĩa mẹ.
 • Ơn trời biển.
 • Ông mất tay giò, bà thò chai rượu.
 • Ông bảy mươi học ông bảy mốt.

♦ P ♦

 • Phi thương bất phú.
 • Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
 • Phú quý sinh lễ nghĩa , bần cùng sinh đạo tặc.

♦ Q ♦

 • Qua sông đấm cò vào sóng.
 • Quan tham
 • Quân sư quạt mo.
 • Quân với dân như cá với nước.
 • Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung!
 • Quần là áo lượt.
 • Quần lĩnh áo the.
 • Quỷ tha ma bắt.

♦ R ♦

 • Rượu bất khả ép, ép bất khả từ.
 • Rượu mua thì uống, rượu cho thì đừng.
 • Rượu vào lời ra.
 • Rừng vàng biển bạc.
 • Ruột để ngoài da.

♦ S ♦

 • Sai một li, đi một dặm.
 • Sang sông phải lụy đò.
 • Sáng tai họ, điếc tai cày:
 • Sinh nghề tử nghiệp.
 • Sơn cùng thủy tận.
 • Sơn hào hải vị.
 • Sơn lam chướng khí.
 • Sông có khúc người có lúc.
 • Sự thật mất lòng.
 • Sức khỏe là vàng.

♦ T ♦

 • Tắt lửa tối đèn.
 • Tham công tiếc việc.
 • Tham thì thâm.
 • Thâm sơn cùng cốc.
 • Thật thà như đếm.
 • Thấy đâu âu đấy.
 • Thấy người sang bắt quàng làm họ.
 • Thắng không kiêu, bại không nản.
 • Thẳng như ruột ngựa.
 • Thua keo này, bày keo khác.
 • Thua me gỡ bài cào.
 • Thừa nước đục thả câu.
 • Thừa thắng xông lên.
 • Thuốc đắng đả tật, nói thật mất lòng.
 • Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
 • Thượng đội hạ đạp.
 • Thượng lộ bình an, nằm ngang giữa đường.
 • Tinh thần thượng võ.
 • Trà dư tửu hậu.
 • Trà tam rượu tứ.
 • Trọng nam khinh nữ.
 • Tứ cố vô thân.
 • Tứ hải giai huynh đệ
 • Tứ tử trình làng.

♦ U ♦

 • Uống nước nhớ nguồn.

♦ V ♦

 • Vạn sự khởi đầu nan.
 • Vạn sự như ý.
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
 • Việc nhà thì nhác, việc chú bác siêng năng.
 • Vỏ quýt dày, móng tay nhọn.
 • Vu oan giá họa.
 • Vui như tết.
 • Vung tay quá trán/đầu.
 • Vụng múa chê đất lệch.

♦ X ♦

 • Xa mặt cách lòng.
 • Xa thơm gần thối.
 • Xem/trông/nhìn mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon.

♦ Y ♦

 • Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo.
 • Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
 • Yêu trẻ, trẻ đến nhà. Yêu già, già để tuổi cho.