Thành ngữ Việt Nam

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có công mài sắt có ngày nên kim

Ă[sửa]

 • Ăn cháo đá bát
 • Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
 • Ăn đời ở kiếp.
 • Ăn hiền ở lành.
 • Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 • Ăn mày đòi xôi gấc.

C[sửa]

 • Có mới nới cũ.
 • Có tật giật mình.
 • Còn nước còn tát.
 • Con giun xéo lắm cũng quằn.
 • Chó cùng rứt giậu.
 • Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
 • Cây ngay không sợ chết đứng.
 • Chết cha còn chú sẩy mẹ bú dì.
 • Cẩn tắc vô ưu.
 • Cưng như trứng mỏng.
 • Của ít lòng nhiều.
 • Chim có tổ,người có tông.
 • Chó chê mèo nhiều lông.
 • Con rồng cháu tiên.
 • Chân cứng đá mềm.
 • Chó dữ mất láng giềng.
 • Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

D,Đ[sửa]

Yêu nhau như thể tay chân

 • Ếch ngồi đáy giếng
 • Gió chiều nào theo chiều ấy.
 • Con trai ngồi trên,con gái nằm dưới
 • Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

H[sửa]

 • Há miệng chờ sung
 • Họa vô đơn chí
 • Hổ phụ sinh hổ tử
 • Hổ phụ vô khuyển tử
 • Học một biết mười
 • Hữu danh vô thực

I[sửa]

 • Im lặng là vàng

K[sửa]

 • Khôn nhà dại chợ
 • khôn đâu đến trẻ khoẻ đâu đến già
 • Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 • Kiếm một ăn mười
 • Khẩu phật tâm xà
 • Khỏe như trâu
 • Không thầy đố mày làm nên .
 • Kẻ 5 lạng người nửa cân

M[sửa]

 • Mạt cưa mướp đắng
 • Môi hở răng lạnh
 • Máu chảy ruột mềm
 • Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 • Một nắng hai sương
 • Mình đồng da sắt
 • một sự nhịn , chín sự lành
 • Mưa to gió lớn

N[sửa]

 • Nhàn cư vi bất thiện
 • Nước chảy đá mòn
 • Nước xa không cứu được lửa gần
 • Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
 • Nói có sách, mách có chứng
 • Nhân định thắng thiên
 • Người tính không bằng trời tính
 • Nồi nào úp vung nấy
 • Nghiêng nước nghiêng thành
 • Nước mắt cá sấu
 • Nói một đằng làm một nẻo
 • Nem công chả phượng
 • No cơm ấm cật
 • Ngày lành tháng tốt
 • Nằm gai nếm mật
 • No ba ngày tết, đói ba tháng hè

Ơ[sửa]

 • Ở hiền gặp lành
 • Ơn cha nghĩa mẹ

Ô[sửa]

 • Ông bảy mươi học ông bảy mốt

P[sửa]

 • Phi thương bất phú
 • Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 • Phú quý sinh lễ nghĩa , bần cùng sinh đạo tặc

R[sửa]

 • Ruột để ngoài da

S[sửa]

 • Sông có khúc người có lúc
 • Sang sông phải lụy đò
 • Sinh nghề tử nghiệp
 • Sức khỏe là vàng
 • Sự thật mất lòng
 • Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi
 • Sáng tai họ, điếc tai cày:

sơn hào hải vị

 • Sinh cơ lập nghiệp

T[sửa]

 • Tay làm hàm nhai , tay quai miệng trễ.
 • Thua keo này bày keo khác.
 • Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
 • Tiên học lễ, hậu học văn
 • Trâu bảy năm còn nhớ chuồng.
 • Tre già măng mọc.
 • Thấy người sang bắt quàng làm họ.
 • Thuận buồm xuôi gió.
 • Thầy bói xem voi.

U-Ư[sửa]

● Uống nước nhớ nguồn

V[sửa]

 • Vạn sự khởi đầu nan
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 • Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 • Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 • Vạn sự như ý
 • Vung tay quá trán
 • vui như tết

X[sửa]

 • Xem/trông/nhìn mặt mà bắt hình dong
 • Xa mặt cách lòng
 • Xa thơm gần thối