Thành ngữ Việt Nam

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chạy rất nhanh rất gấp

Trích dẫn[sửa]

 • Ăn cháo đá bát.
 • Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
 • Ăn đời ở kiếp.
 • Ăn hiền ở lành.
 • Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 • Ăn mày đòi xôi gấc.
 • Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

Ăn xồi ở thì

 • Canh cánh trong lòng
 • Cây ngay không sợ chết đứng.
 • Có mới nới cũ.
 • Có tật giật mình.
 • Còn nước còn tát.
 • Con giun xéo lắm cũng quằn.
 • Con trai ngồi trên,con gái nằm dưới.
 • Chó cùng rứt giậu.
 • Chưa biết chưa chịu
 • Chết cha còn chú sẩy mẹ bú dì.
 • Cẩn tắc vô ưu.
 • Cưng như trứng mỏng.
 • Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
 • Của ít lòng nhiều.
 • Chim có tổ, người có tông.
 • Chó chê mèo lắm lông.
 • Con rồng cháu tiên.
 • Chân cứng đá mềm.
 • Chó dữ mất láng giềng.
 • Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
 • chó ngoáp phải ruồi
 • Én bay thấp mưa ngập cầu ao.
 • Én bay cao mưa rào lại tạnh.
 • Giàu đổi bạn sang đổi vợ.
 • Yêu nhau củ ấu cũng tròn.
 • Ếch ngồi đáy giếng.
 • Gió chiều nào theo chiều ấy.
 • Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
 • Ghét của nào, trời trao của ấy.
 • Há miệng chờ sung
 • Hổ phụ sinh hổ tử
 • Hổ phụ vô khuyển tử
 • Học một biết mười
 • Hữu danh vô thực
 • Hát hay không bằng hay hát
 • Học thầy không tầy học bạn
 • Hổ dữ chẳng ăn thịt con


 • Im lặng là vàng
 • Khôn nhà dại chợ
 • khôn đâu đến trẻ khoẻ đâu đến già
 • Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 • Kiếm một ăn mười
 • Khẩu phật tâm xà
 • Khỏe như trâu
 • Không thầy đố mày làm nên .
 • Kẻ tám lạng người nửa cân
 • Khách đến nhà không gà thì vịt
 • Khéo ăn thì no khéo co thì ấm
 • Không cũng chết dại cũng chết biết thì sống
 • Mạt cưa mướp đắng
 • Môi hở răng lạnh
 • Máu chảy ruột mềm
 • Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 • Một nắng hai sương
 • Mình đồng da sắt
 • một điều nhịn bằng chín điều lành
 • Mưa to gió lớn
 • Mắt nhắm mắt mở
 • Ma cũ bắt nạt ma mới
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 • Máu chảy ruột mềm
 • Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 • Mắng mèo chửi chó
 • Mây xanh thì nắng mây trắng thì mưa
 • Mất lòng trước đặng lòng sau
 • Mật ngọt chết ruồi
 • Mẹ cú con tiên mẹ hiền con thảo
 • Nhàn cư vi bất thiện.
 • Nước chảy đá mòn.
 • Nước xa không cứu được lửa gần.
 • Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
 • Nói có sách, mách có chứng.
 • Nhân định thắng thiên.
 • Người tính không bằng trời tính.
 • Nồi nào úp vung nấy.
 • Nghiêng nước nghiêng thành.
 • Nước mắt cá sấu.
 • Nói một đằng làm một nẻo.
 • Nem công chả phượng.
 • No cơm ấm cật.
 • Ngày lành tháng tốt.
 • Nằm gai nếm mật.
 • No ba ngày tết, đói ba tháng hè.
 • Ngựa quen đường cũ.
 • Ở hiền gặp lành
 • Ơn cha nghĩa mẹ
 • Ơn cha báo đáp, ơn mẹ dưỡng thành
 • Ông bảy mươi học ông bảy mốt
 • Phi thương bất phú
 • Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 • Phú quý sinh lễ nghĩa , bần cùng sinh đạo tặc
 • Rừng vàng biển bạc
 • Ruột để ngoài da
 • Sông có khúc người có lúc
 • Sang sông phải lụy đò
 • Sinh nghề tử nghiệp
 • Sức khỏe là vàng
 • Sự thật mất lòng
 • Sáng tai họ, điếc tai cày:
 • Sơn hào hải vị
 • Sinh cơ lập nghiệp
 • Tay làm hàm nhai , tay quai miệng trễ.
 • Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
 • Tiên học lễ, hậu học văn
 • Trâu bảy năm còn nhớ chuồng.
 • Tre già măng mọc.
 • Thấy người sang bắt quàng làm họ.
 • Thuận buồm xuôi gió.
 • Thầy bói xem voi.
 • Thượng lộ bình an, nằm ngang giữa đường
 • Trọng nam khinh nữ
 • Tứ cố vô thân
 • Tắt lửa tối đèn
 • Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng
 • Thua keo này, bày keo khác
 • Uống nước nhớ nguồn
 • Vạn sự khởi đầu nan
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 • Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 • Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 • Vạn sự như ý
 • Vung tay quá trán
 • vui như tết
 • Xem/trông/nhìn mặt mà bắt hình dong
 • Xa mặt cách lòng
 • Xa thơm gần thối