Thành ngữ Việt Nam

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

A[sửa]

 • Áo gấm đi đêm
 • An cư lạc nghiệp
 • Ác giả ác báo

Ă[sửa]

 • Ăn cá bỏ xương
 • Ăn cây táo, rào cây sung
 • Ăn cây nào rào cây nấy.
 • Ăn cháo đá bát.
 • Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
 • Ăn cơm hớt
 • Ăn đời ở kiếp.
 • Ăn gian nói dối.
 • Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
 • Ăn không ngồi rồi
 • Ăn không nói có.
 • Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đường
 • Ăn như tằm ăn rỗi
 • Ăn mày mà đòi xôi gấc.
 • Ăn miếng trả miếng.
 • Ăn ngon mặc đẹp
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn cơm nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.
 • Ăn sung mặc sướng.
 • Ăn trên ngồi trốc.
 • Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
 • Ăn thô nói tục.
 • Ăn xổi ở thì.
 • Ăn đằng sóng, nói đằng gió

Â[sửa]

 • Âm dương cách biệt
 • Ân đoạn nghĩa tuyệt

B[sửa]

 • Ba chìm bảy nổi
 • Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 • Bách chiến bách thắng
 • Bầu dục chấm mắm cáy
 • Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
 • Biết thân biết phận
 • Bỏ con tép bắt con tôm
 • Báo ân báo oán
 • Buôn ngược bán xuôi
 • Bầm gan tím ruột

C[sửa]

 • Cả thèm chóng chán.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp
 • Canh cánh trong lòng.
 • Cạn tàu ráo máng
 • Cạn tình cạn nghĩa
 • Cẩn tắc vô ưu, vô áy náy.
 • Cầu được ước thấy.
 • Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
 • Cây ngay không sợ chết đứng.
 • Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
 • Chân cứng đá mềm.
 • Chân đăm đá chân chiêu.
 • Chân trời góc biển
 • Chết cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.
 • Chị ngã em nâng.
 • Chim có tổ, người có tông.
 • Chim sa cá lặn
 • Chó chê mèo lắm lông.
 • Chó cùng rứt giậu.
 • Chó dữ mất láng giềng.
 • Chó ngáp phải ruồi
 • Chó treo mèo đậy.
 • Chờ khát nước mới lo đào giếng
 • Chờ lót ổ sẵn vô đẻ
 • Chờ sung rụng
 • Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.
 • Chồng giận thì vợ làm lành. Cơm sôi nhỏ lửa rằng anh giận gì.
 • Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
 • Chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm.
 • Chưa biết chưa chịu
 • Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
 • Có công mài sắt có ngày nên kim
 • Có kiêng có lành.
 • Có mới nới cũ/ Có trăng quên đèn
 • Có tật giật mình.
 • Có tịch thì rục rịch.
 • Có voi đòi tiên/Hai Bà Trưng.
 • Cò hến tranh công, ngư ông thủ lợi.
 • Con dại cái mang.
 • Con giun xéo lắm cũng quằn.
 • Con hơn cha là nhà có phúc.
 • Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
 • Con ông cháu cha
 • Con rồng cháu tiên.
 • Con sâu làm rầu nồi canh.
 • Còn nước còn tát. Hết nước tát tới bùn.
 • Cõng rắn về cắn gà nhà.
 • Cõng voi về dày mả tổ.
 • Công nợ trả dần, cháo húp vòng quanh.
 • Công sinh thành không bằng công dưỡng dục.
 • Cốt nhục phân li
 • Của ăn của để.
 • Của đi thay người.
 • Của ít lòng nhiều.
 • Cười như được mùa
 • Cười như xé vải
 • Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
 • Cưng như trứng mỏng.
 • Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán.

D[sửa]

 • Dày công vun xới
 • Dầu sôi lửa bỏng
 • Dục tốc bất đạt
 • Diễn hòa vi quý
 • Dài lưng tốn vải
 • Đá thúng đụng nia.
 • Đại công cáo thành
 • Đàn gảy tai trâu.
 • Đánh chó phải coi mặt chủ.
 • Đầu xuôi đuôi lọt
 • Đi đêm có ngày gặp ma
 • Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 • Đi ngang về tắt.
 • Đi sớm về muộn.
 • Điếc không sợ súng.
 • Điệu hổ ly sơn.
 • Đen như củ tam thất.
 • Đen như mực.
 • Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.
 • Đũa mốc chọc mâm son
 • Đứng núi này trông núi nọ.
 • Được đằng chân lân đằng đầu.
 • Được nước lấn tới
 • Được voi đòi tiên.

E[sửa]

 • Én bay cao mưa rào lại tạnh.
 • Én bay thấp mưa ngập bờ ao.

Ê[sửa]

 • Ếch ngồi đáy giếng.

G[sửa]

 • Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
 • Ghét của nào, trời trao của ấy.
 • Giả nhân giả nghĩa
 • Giả thần giả quỷ
 • Giàu vì bạn, sang vì vợ.
 • Giận cá chém thớt
 • Giấu đầu hở đuôi.
 • Giậu đổ bìm leo.
 • Giấy rách phải giữ lấy lề.
 • Gieo gió gặt bão.
 • Giết người diệt khẩu
 • Gió chiều nào theo chiều ấy.
 • Giơ cao đánh khẽ.
 • Giương đông kích tây
 • Góp gió thành bão

H[sửa]

 • Há miệng chờ sung
 • Hát hay không bằng hay hát.
 • Hết tình hết nghĩa
 • Học ăn học nói, học gói học mở.
 • Hổ dữ chẳng ăn thịt con.
 • Hổ phụ sinh hổ tử.
 • Hoa nhường nguyệt thẹn
 • Học, học nữa, học mãi
 • Học một biết mười.
 • Học thầy không tày học bạn.
 • Hữu danh vô thực.
 • Hữu dũng vô mưu.
 • Học ăn học nói, học gói, học mở

I[sửa]

 • Im hơi lặng tiếng
 • Im lặng là vàng.

K[sửa]

 • Kẻ cắp gặp bà già
 • Kẻ tám lạng người nửa cân
 • Khách đến nhà không gà thì vịt
 • Khẩu phật tâm xà
 • Khéo ăn thì no khéo co thì ấm
 • Khỏe như trâu
 • Khôn ba năm dại một giờ.
 • Khôn đâu đến trẻ khoẻ đâu đến già.
 • Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
 • Khôn nhà dại chợ
 • Khôn cũng chết dại cũng chết biết thì sống
 • Không thầy đố mày làm nên
 • Khổ trước sướng sau
 • Kiếm một ăn mười
 • Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 • Kiết nhân thiên tướng
 • Kinh thiên động địa
 • Kỳ phùng địch thủ

L[sửa]

 • Lá ngọc cành vàng
 • Lá lành đùm lá rách
 • Lạt mềm buộc chặt
 • Lâm li bi đát.
 • Lên thác xuống ghềnh
 • Lên voi xuống chó
 • Lắp ba, lắp bắp.
 • Liệu bò đo chuồng.
 • Liệu cơm gắp mắm.
 • Liệu sức đốn cây
 • Lo bò trắng răng.
 • Lọ là con mắt tráo trưng mới giầu.
 • Lông thòi, đuôi thọt.
 • Lợi dụng cơ hội
 • Lời ăn tiếng nói
 • Lành ít dữ nhiều

M[sửa]

 • Ma cũ bắt nạt ma mới
 • Mã đáo thành công
 • Mang con bỏ chợ.
 • Mãnh hổ nan địch quần hồ.
 • Mạt cưa mướp đắng.
 • Máu chảy ruột mềm
 • Mắng chó chửi mèo/Mắng mèo chửi chó.
 • Mắt nhắm mắt mở.
 • Mặt dày mày dạn.
 • Mất bò mới lo làm chuồng.
 • Mất trộm mới lò rào dậu.
 • Mất lòng trước được lòng sau
 • Mật ngọt chết ruồi
 • Mây xanh thì nắng mây trắng thì mưa
 • Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con thảo.
 • Mẹ hát con khen hay.
 • Mèo khen mèo dài đuôi.
 • Miệng nam mô bụng bồ dao găm
 • Mình đồng da sắt
 • Môi hở răng lạnh.
 • Môi mỏng dính như cánh chuồn chuồn.
 • Mồm loa mép giải
 • Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 • Một công đôi việc
 • Một điều nhịn bằng chín điều lành
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 • Một liều ba bẩy cũng liều
 • Một mất một còn.
 • Một mất mười ngờ
 • Một nắng hai sương.
 • Một vừa hai phải.
 • Mua tận gốc, bán tận ngọn.
 • Muốn ăn gắp bỏ cho người.
 • Muốn ăn thì lăn vào bếp.
 • Mưa to gió lớn.
 • Mượn hoa kính Phật
 • Mượn gió bẻ măng
 • Mượn gió đẩy thuyền
 • Mừng như mở cờ trong bụng

N[sửa]

 • Nam vô tửu như kỳ vô phong.
 • Nằm gai nếm mật.
 • Năng nhặt chặt bị
 • Năng nói năng lỗi.
 • Nem công chả phượng.
 • Ngang như cua
 • Ngang tài ngang sức
 • Ngậm máu phun người.
 • Ngày lành tháng tốt.
 • Nghĩa tử là nghĩa tận.
 • Nghiêng nước nghiêng thành.
 • Nghiên thành đổ nước
 • Ngựa quen đường cũ.
 • Người ăn thì còn, con ăn thì mất.
 • Người tính không bằng trời tính.
 • Nguồn đục thì dòng không trong, gốc cong thì cây không thẳng
 • Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
 • Nhàn cư vi bất thiện.
 • Nhân định thắng thiên.
 • Nhập gia tùy tục.
 • Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
 • Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún.
 • Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô!
 • Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
 • Nhất phao câu, nhì đầu/chéo cánh (gà).
 • Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò
 • Nhìn trước ngó sau
 • Nhũn như chi chi
 • No ba ngày tết, đói ba tháng hè.
 • Nó bé nhưng gié nó to.
 • No cơm ấm cật.
 • Nó lú nhưng chú nó khôn.
 • Nói có sách, mách có chứng.
 • Nói một đường làm một nẻo.
 • Nồi nào úp vung nấy.
 • Nước chảy đá mòn.
 • Nước đổ đầu vịt
 • Nước đổ lá khoai
 • Nước ngập tới chân
 • Nước ngập tới đầu
 • Nước đổ lá môn
 • Nước thắm lá môn
 • Nước mắt cá sấu.
 • Nước xa không cứu được lửa gần.

Ô[sửa]

 • Ông mất tay giò, bà thò chai rượu.
 • Ông bảy mươi học ông bảy mốt.

Ơ[sửa]

 • Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
 • Ở đâu âu đấy.
 • Ở hiền gặp lành.
 • Ở sao cho vừa lòng người.
 • Ơn cha báo đáp, ơn mẹ dưỡng thành.
 • Ơn cha nghĩa mẹ.
 • Ơn trời biển.

P[sửa]

 • Phi thương bất phú.
 • Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
 • Phú quý sinh lễ nghĩa , bần cùng sinh đạo tặc.

Q[sửa]

 • Qua cầu rút ván.
 • Qua sông đấm cò vào sóng.
 • Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung!
 • Quần là áo lượt.
 • Quần lĩnh áo the.
 • Quốc sắc thiên hương
 • Quỷ tha ma bắt.

R[sửa]

 • Ráo nước bọt.
 • Râu ông nọ cắm cằm bà kia.
 • Rõ như ban ngày.
 • Rối như tơ vò.
 • Ruột để ngoài da.
 • Rượu bất khả ép, ép bất khả từ.
 • Rượu mua thì uống, rượu cho thì đừng.
 • Rượu vào lời ra.
 • Rừng vàng biển bạc.
 • Rán sành ra mỡ

S[sửa]

 • Sai một li, đi một dặm.
 • Sang sông phải lụy đò.
 • Sáng tai họ, điếc tai làm
 • Sinh nghề tử nghiệp.
 • Sinh li tử biệt
 • Sinh tử chi giao
 • Sống để bụng chết mang theo.
 • Sơn cùng thủy tận.
 • Sơn hào hải vị.
 • Sơn lam chướng khí.
 • Sông có khúc người có lúc.
 • Sống chết có nhau
 • Sùi bọt mép
 • Sự thật mất lòng.
 • Sức khỏe là vàng.
 • Sinh cư lập nghiệp.

T[sửa]

 • Tắt lửa tối đèn.
 • Tận cùng sơn thủy
 • Thả con săn sắt, bắt con cá rô.
 • Tham công tiếc việc.
 • Tham sống sợ chết
 • Tham thì thâm.
 • Thâm sơn cùng cốc.
 • Thất điên bát đảo
 • Thật thà như đếm.
 • Thầy bói xem voi
 • Thấy người sang bắt quàng làm họ.
 • Thắng không kiêu, bại không nản.
 • Thẳng như ruột ngựa.
 • Thời cơ chín mùi
 • Thời gian là vàng, là bạc
 • Thua keo này, bày keo khác.
 • Thua me gỡ bài cào.
 • Thuận mua vừa bán.
 • Thuận nước đẩy thuyền
 • Thừa nước đục thả câu.
 • Thừa thắng xông lên.
 • Thuốc đắng giã tật, nói thật mất lòng.
 • Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
 • Thượng đội hạ đạp.
 • Thượng lộ bình an, nằm ngang giữa đường.
 • Tích tiểu thành đại.
 • Tình chàng ý thiếp
 • Tình hết nghĩa còn
 • Tiểu phú do cần đại phú do thiên
 • Trà dư tửu hậu.
 • Trà tam rượu tứ.
 • Trèo cao ngã đau
 • Trêu hoa ghẹo nguyệt.
 • Tri pháp phạm pháp
 • Trọn tình trọn nghĩa
 • Trọng nam khinh nữ.
 • Trời long đất lở
 • Trời tru đất diệt
 • Trung quân ái quốc
 • Tứ cố vô thân.
 • Tứ hải giai huynh đệ
 • Tứ tử trình làng.

U[sửa]

 • Uống nước nhớ nguồn.

Ư[sửa]

 • Ước sao được vậy.
 • Ướt như chuột lội/lụt.

V[sửa]

 • Vạch áo cho người xem lưng.
 • Vạn sự khởi đầu nan.
 • Vạn sự như ý.
 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
 • Vắng như chùa bà đanh.
 • Vắt chanh bỏ vỏ.
 • Vắt cổ chày ra nước.
 • Vật đổi sao dời.
 • Vẹn cả đôi đường.
 • Việc nhà thì nhác, việc chú bác siêng năng.
 • Vỏ quýt dày, móng tay nhọn.
 • Vô pháp vô thiên
 • Vô phương cứu chữa
 • Vơ đũa cả nắm.
 • Vu oan giá họa.
 • Vui như tết.
 • Vùi hoa dập liễu.
 • Vung tay quá trán/đầu.
 • Vụng chèo khéo chống.
 • Vụng múa chê đất lệch.
 • Vừa ăn cướp vừa la làng
 • Vững như bàn thạch

X[sửa]

 • Xa mặt cách lòng.
 • Xanh vỏ đỏ lòng.
 • Xa thơm gần thối.
 • Xem/trông/nhìn mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon.
 • Xích chó bụi rậm.
 • Xuôi chèo mát mái

Y[sửa]

 • Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo.
 • Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
 • Yêu trẻ, trẻ đến nhà. Kính già, già để tuổi cho.