Thành viên:Alexsh

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

I'm Alex S.H. Lin, I'm editor in Chinese Wikipedia