Thành viên:EmausBot

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếmThis is Sahara Desert

Sahara 4.jpg


And this is the talk page of bot's owner


another picture