Thành viên:Gunofficial1998

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

แกรนท์[sửa]

 • ความต้องการของประชาชนเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด

โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์[sửa]

 • รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ในชาติว่า คนกลุ่มใดหรือตัวแทนของคนกลุ่มใดกำลัง กุมอำนาจ

คาร์ล ปอปเปอร์[sửa]

การยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนับว่าเป็นทัศนะที่บกพร่องทั้งด้านประสบการณ์และด้านเหตุผล อย่างน้อยที่สุดเราจะต้องไม่รับเอาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใช้ โดยไม่คำนึงทางเลือกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้

คามหุโณ[sửa]

 • ความอดทนและความทนทานเป็นลักษณะของนักประชาธิปไตย พร้อมที่จะทนรับฟังความคิดเห็นของคนเอื่น และพร้อมที่จะทนรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และพร้อมที่จะทนทานได้ต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกรูปแบบ ทั้งในทางสวรรค์และทำลายของคนอื่น นักประชาธิปไตยต้องพร้อมที่จะเจ็บปวด

โคทม อารียา[sửa]

 • การสร้างองค์กรประชาชน การสร้างผู้นำระดับประชาชน เป็นการวางพื้นฐาานที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย

แคนตัน[sửa]

 • จงกล้าหาญ กล้าหาญ และกล้าหาญให้มากขึ้น

จอห์น คอนเยอร์ส์ จูเนียร์[sửa]

 • ความเป็นผู้นำของคนดำนั้น มักจะถูกปฏิเสธจากคนผิวขาวส่วนมากอยู่เสมอ ๆ มีอยู่แห่งเดียวที่คนผิวดำอาจจะได้รับเลือกให้ทำงานอยู่ได้ ซึ่งได้แก่ที่ ๆ มีผู้มีสิทธิออกเสียงผิวดำอยู่เป็นส่วนใหญ่

ชาโตบริยังค์[sửa]

 • ผู้ที่ทำการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวนั้น ก็เท่ากับขุดหลุมฝังศพของตนเอง

นาวี รังสิวรารัตน์[sửa]

 • การก้าวเข้าสู่อำนาจโดยวิธีการใช้กำลังกระทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากกลุ่มผู็ปกครองชุดเดิมแล้วสถาปนากลุ่มคณะรัฐประหารขึ้นสู่อำนาจแทน กล่าวได้ว่าเป็นวิธีการทำลายทรัพยากรบุคคลของชาติอย่างได้ผลที่สุด เพราะในการรัฐประหารแต่ละครั้ง บุคคลซึ่งถูกมองว่าเป็นศัตรูทางการเมือง หรือบุคคลที่ไม่ปรารถนาของคณะรัฐประหารก็ย่อมจะต้องถูกกำจัดออกไป ทำให้ชาติต้องสูญเสียบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ไปอย่างมากมาย

พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ[sửa]

 • หัวใจของประชาธิปไตย คือการสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมออกแบบ ถ้าไม่มีส่วนร่วม เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกมันว่า ประชาธิปไตยได้อย่างไร

ฟูริเอร์[sửa]

 • ชนชั้นขูดรีดมีเสรีภาพในการกอบโกย ส่วนกรรมกรก็มีเสรีภาพในความหิวโหย นี่แหละคือเสรีภาพแห่งระบอบทุนนิยม

มิคาอิล กอร์บาชอฟ[sửa]

 • การแข่งขันอาวุธ เป็นการแข่งขันกันฆ่าตัวตาย

สนทะเล[sửa]

 • รัฐมีหน้าที่จะต้องให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน โดยส่งเสริมช่องว่างที่เกิดขึ้นเพราะความขาดแคลน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกคนสามารถเขยิบเลื่อนฐานะหรือความรู้ หากว่าเขาสามารถจะทำได้ การเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติพอได้เข้ามาต่อสู้ในสังเวียนแห่งชีวิต เพื่อความดีขึ้นของเขานั้น เป็นหลักการของความเสมอภาค

ร. พันหก[sửa]

 • คนราชการ คือ ผู้รับใช้ประชาชน กินเงินภาษีอากรของประชาชน ไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์อะไรเป็นพิเศษ เหนือไปกว่าประชาชน

มาแรลลี[sửa]

 • โลกเสมือนหนึ่งโต๊ะตัวใหญ่ บนโต๊ะมีอาหารสำหรับสนองความต้องการของมวลประชาชนมากมายซึ่งอาหารทั้งหมดย่อมเป็นของส่วนรวม เพราะว่าทุกคนก็หิวด้วยกันทั้งนั้น บางขณะก็อาจมีคนหิวด้วยกันทั้งนั้น บางขณะก็อาจมีคนหิวเพียงส่วนหนึ่ง เพราะว่าส่วนอื่น ๆ กินกันอิ่มแล้ว ใครก็ตาม ย่อมไม่ใช่ผู้ครอบครองมันโดยไม่มีขอบเขตและใครก็ตาม ย่อมไม่มีสิทธิที่จะคิดเช่นนั้นด้วย

มาลาวิยะ[sửa]

 • ทุกคน เกิดมามีอำนาจอยู่ในตัว

รอเร็นซ์ สโตน[sửa]

 • ความรุนแรงย่อมนำไปสู่การแตกแยกที่ขมขี่นภายในสังคม

วรารัตน์ กระแสร์[sửa]

 • "ตั้งแต่เลือกตั้ง เราเสียอะไรไป เราไม่ได้เสียแค่งบประมาณไป 3.8 พันล้าน โดยเปล่าประโยชน์ คือประชาชนทุกคนเสียสิทธิเสรีภาพ คือเราสูญเสียอำนาจ อำนาจสูงสุดของประเทศ คือมันเสียไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว ตอนนี้เราจะเสียไปยิ่งกว่านี้อีก .."

วรากรณ์ สามโกเศศ[sửa]

 • ชาตินิยมยังทำให้ประวัติศาสตร์ไทยไม่เป็นสากล เช่น คนไทยไม่เคยรู้เลยว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยเคยไปเผาเวียงจันทน์ถึง 2 ครั้ง และเอาพระบางมาไว้ที่วัดบางขุนพรมที่กรุงเทพฯ แต่คืนกลับไปลาวในสมัยรัชกาลที่ 4 “คนไทยไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียน ในประวัติศาสตร์คนไทยต้องเป็นพระเอกเสมอ เรารู้อย่างเดียวว่าเจ็บใจพม่า แม้จะผ่านมา 250 ปีแล้ว ในขณะที่ชาวเวียดนามลืมหมดแล้วว่ารบกับอเมริกาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ชาวญี่ปุ่นก็ลืมหมดแล้วว่าโดนชาวอเมริกาทิ้งระเบิดเมื่อ 60 ปีที่แล้ว” เพราะฉะนั้น ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องต้องมองโลกอย่างสากล

ศักดิ์ สุริยะ[sửa]

 • เมื่อมีแรงกด ก็ย่อมมีแรงต้าน

หลู่ซิ่น[sửa]

 • สุนัขแท้ๆ เดินเข้ามาในบ้าน เรายังให้ข้าวมันกิน แต่คนด้วยกันทำไมเขาไม่มีเมตตา
 • ในกลิ่นไอที่คละคลุ้งไปด้วยความสกปรกโสมม จะมี โจร ที่ฝ่ายขุนนางเรียกกัน และจะมีโจร ที่ฝ่ายขุนนางเรียกกัน และจะมี ประชาชน ที่ฝ่ายขุนนางเรียกกัน และจะมีประชาชน ที่ฝ่ายประชาชนเรียกกัน สำหรับโจร ที่ฝ่ายบ้านเมืองเรียกกันนั้น ความจริงจะเป็นประชาชน สำหรับประชาชนที่ฝ่ายบ้านเมืองเรียกกัน ความจริงจะเป็นพวกที่อยู่ในวงราชการ ที่คอยก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้นบางคนรูปโฉมกายนอกจะดูเป็น วิญญาณของประชาชน แต่บางครั้งก็จะเป็น วิญญาณของฝ่ายบ้านเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือการวินิจฉัยวิญญาณ ที่เราพึงจะได้สนใจเป็นอย่างยิ่ง

ไอน์ แรนด์[sửa]

 • ระบอบการเมืองทุกระบบมีหลักจริยธรรมบาางประการเป็นพื้นฐาน จริยธรรมแห่งประวัติศาสตร์ มนุษยชาติที่มีบทบาทนำ ได้แก่ หลักที่แตกต่างกันของแนวความคิด ผลประโยชน์ของคนอื่น ผลประโยชน์ร่วมกัน

คณะกรรมการประสานงานประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[sửa]

การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในความหมายของโลกเสรี มีหลักการสำคัญ ๆ ดังนี้

1. ประชาชนมีความเสมอภาคทางการเมืองและอำนาจสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นของประชาชน

2. มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และไม่นานเกินไป

3. ประชาชนมีทางเลือกที่แท้จริงในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ

4. กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจในการปกครอง แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชน

สุภาษิตอเมริกัน[sửa]

 • นักการเมืองเป็นสัตว์ที่สามารถนั่งบนรั้ว แต่ก็รักษาหูสองข้างไว้บนพื้นได้