Thành viên:Lofty abyss

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

BlackHole Lensing.gif