Thành viên:Miyako Fujimiya

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Xin chào!

Tôi tên là Meiko21

Tôi hiện đang đóng góp và sửa đổi lẻ tẻ ở dự án này. Hiện tại tôi đang là Tuần Tra Viên ở dự án Wikipedia tiếng Việt

Nếu cần liên hệ, xin nhắn cho tôi tại trang thảo luận hoặc tại dự án Wikipedia tiếng Việt.

Wikipquote tiếng Việt
Wikipquote tiếng Việt
Đây là một trang thành viên Wikiquote
Đây không phải là một bài viết bách khoa. Nếu bạn tìm thấy trang này trong bất cứ website nào ngoài Wikiquote nghĩa là bạn đang đọc một bản sao của Wikiquote. Xin lưu ý rằng trang này có thể đã bị lỗi thời, thay đổi theo thời gian và chủ nhân của trang này có thể không có mối liên hệ nào với website và cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng, trừ Wikiquote. Bản chính của trang này nằm tại https://vi.wikiquote.org/wiki/Thành viên:Miyako Fujimiya.