Thành viên:Sjö

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Long-time Wikipedia user on the Swedish Wikipedia, where I use the same nick as here, Sjö.