Thành viên:TRMC

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Wikipquote tiếng Việt
Wikipquote tiếng Việt
Đây là một trang thành viên Wikiquote
Đây không phải là một bài viết bách khoa. Nếu bạn tìm thấy trang này trong bất cứ website nào ngoài Wikiquote nghĩa là bạn đang đọc một bản sao của Wikiquote. Xin lưu ý rằng trang này có thể đã bị lỗi thời, thay đổi theo thời gian và chủ nhân của trang này có thể không có mối liên hệ nào với website và cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng, trừ Wikiquote. Bản chính của trang này nằm tại https://vi.wikiquote.org/wiki/Thành viên:TRMC.

TRMC (tên mới là A), hiện đang là thành viên Wikipedia. Tuy vậy bây giờ tôi đang hoạt động chủ yếu ở Wikivoyage tiếng Việt thử nghiệm ở Vườn ươm Wikimedia và đang là BQV thử nghiệm ở đây.