Thành viên:Vilho-Veli

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

A lad from Finland. Main interests: categories, images, links and proverbs. Since March 2020 18,300 edits (English wikiquote 7,200 and wikipedia 1,200, Finnish wikiquote 1,000 and wikipedia 100, Estonian wikipedia 1,100 and wikiquote 900, German wikiquote 200 and wikipedia 100, Russian wikiquote 200, Wikidata 100, Simple English wikipedia 100, Bosnian, Italian, Polish and Turkish wikiquotes 100).