Thảo luận:Kỷ niệm

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cần biết các câu của ông Maistre, ông Byron v.v. có trong trường hợp nào (như trong tác phẩm nào đó của họ, hay đó là câu họ đã nói ở đâu đó (cần nguồn) ...), chứ không thể chỉ ghi chung chung là của Maistre, của Byron được. Đây là Wikiquote, không phải danh ngôn trên lịch treo tường. jan Win 01:34, ngày 10 tháng 8 năm 2017 (UTC)