Thảo luận:Khương Tử Nha

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Các câu trong bài cần dẫn ra rõ có do Khương Tử Nha nói ở đâu/viết trong sách nào, câu gốc bằng chữ Hán và âm Hán Việt, ai dịch ra quốc ngữ hiện đại v.v., chứ không thể chỉ dẫn câu nói ra. jan Win 09:19, ngày 15 tháng 8 năm 2017 (UTC)