Thảo luận:Lolita

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nếu bản dịch được dùng trong bài vẫn còn thời hạn bản quyền thì không nên đem vào Wikiquote. jan Win 10:34, ngày 27 tháng 8 năm 2017 (UTC)