Thảo luận:Mohammad Khatami

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

I google translated the only quote of this page, the English source can find In en.wikiquote. --Chyah (thảo luận) 20:53, ngày 1 tháng 6 năm 2017 (UTC)