Thảo luận Bản mẫu:Chờ xóa

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

[[en:Template:Delete]] </noinclude> cần sửa thành <noinclude> [[en:Template:Delete]] </noinclude>