Thảo luận Thành viên:117.5.199.44

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đề nghị dừng ngay các sửa đổi gây hại. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu Bảo quản viên cấm địa chỉ IP này một thời gian. --jan Win (thảo luận) 06:07, ngày 24 tháng 2 năm 2017 (UTC)