Thảo luận Thành viên:Averaver

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bạn có tin nhắn mới
Xin chào, Averaver. Bạn có tin nhắn mới tại Wikiquote:Bàn giúp đỡ.
Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}} hoặc {{ha}}.