Bước tới nội dung

Thảo luận Thành viên:Chrisvomberg

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Due to the fact I can't speak Tiếng Việt except for eight words, please talk with me in German or English ;-)