Thảo luận Thành viên:Chrisvomberg

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Due to the fact I can't speak Tiếng Việt except for eight words, please talk with me in German or English ;-)