Thảo luận Thành viên:Tnt1984

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hãy xác định tác giả, sau đó tạo một trang với tên tác giả đó (ví dụ: Hồ Chí Minh) --minhhuy*=talk-butions 15:44, ngày 24 tháng 4 năm 2010 (UTC)