Wikiquote:Thảo luận

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thảo luận dự án Wikiquote
Nơi dùng để thảo luận về mọi mặt của dự án Wikiquote: về bản thân dự án, quy định và đề xuất, các vấn đề kỹ thuật, v.v...
Các thảo luận cũ sẽ được lưu trữ. Tất cả các trang lưu hiện có tại trang tổng hợp lưu trữ. Trang lưu mới nhất là Lưu 3

Tech News: 2020-30[sửa]

19:13, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-31[sửa]

13:51, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-32[sửa]

15:43, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[sửa]

Max Klemm (WMDE) 09:14, ngày 6 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-33[sửa]

16:06, ngày 10 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-34[sửa]

20:41, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-35[sửa]

17:59, ngày 24 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Important: maintenance operation on September 1st[sửa]

Trizek (WMF) (talk) 13:49, ngày 26 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-36[sửa]

20:11, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-37[sửa]

15:59, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Lời mời tham gia vào cuộc đối thoại[sửa]

Chào mọi người. Chúng tôi rất vui được chia sẻ bản dự thảo Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (Universal Code of Conduct, UCoC) mà Ban Quản trị của Wikimedia Foundation đã ủy nhiệm vào đầu năm nay, để bạn xem xét và phản hồi. Ủy ban Soạn thảo UCoC muốn tìm hiểu xem những phần nào của bản dự thảo sẽ gây ra khó khăn cho bạn hoặc công việc của bạn. Bản dự thảo này còn thiếu gì? Vui lòng tham gia vào cuộc đối thoại này và mời những người khác có thể quan tâm cùng tham gia.

--AMtavangu (WMF) (thảo luận) 07:05, ngày 10 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-38[sửa]

16:19, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-39[sửa]

21:28, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)