Bước tới nội dung

Thành viên:MediaWiki message delivery

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Tài khoản này thuộc về phần mở rộng MassMessage của MediaWiki, dùng để gửi tin nhắn đến người dùng theo yêu cầu của họ. Bất kỳ người dùng nào có quyền 'massmessage' đều có thể gửi được tin nhắn thông qua Special:MassMessage tại các wiki cục bộ. Tin nhắn dạng này cũng có thể được gửi từ Meta-Wiki đến bất kỳ wiki nào.

It is also used by the TranslationNotifications extension to deliver talk page messages based on the translators' notification preferences.

Để xem các tin nhắn hàng loạt đã từng được gửi trước đây, vui lòng xem nhật trình tin nhắn hàng loạt. Trang nhật trình trên Meta bao gồm cả những tin nhắn được gửi trên toàn cục, trong khi nhật trình cục bộ chỉ hiển thị các tin nhắn được gửi cục bộ trên wiki đó.

Để xem nhanh ai đã gửi tin nhắn, có một dòng ghi chú ẩn trong mã nguồn wiki của tin nhắn được gửi, ghi rõ ai là người gửi, họ gửi từ wiki nào, và gửi cho những người dùng trong danh sách nào. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ tin nhắn gì, hãy thêm trang thảo luận của bạn vào Category:Opted-out of message delivery.

Mặc dù người dùng này có quyền bot, nó chỉ đánh dấu cờ bot vào những sửa đổi để lại tin nhắn trên các trang thảo luận thành viên.

Xem thêm