Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
 • 14:47, ngày 16 tháng 1 năm 2019 Việc gửi “No editing for 30 minutes 17 January” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 18:13, ngày 22 tháng 11 năm 2018 Việc gửi “Community Wishlist Survey vote” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 19:42, ngày 13 tháng 11 năm 2018 MediaWiki message delivery Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thảo luận Bản mẫu:Hộp thông báo (Đề mục mới: Change coming to how certain templates will appear on the mobile web) Thẻ: thông báo gửi rộng rãi
 • 11:06, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Việc gửi “The Community Wishlist Survey” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 12:03, ngày 4 tháng 10 năm 2018 Việc gửi “Reminder: No editing for up to an hour on 10 October” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 17:41, ngày 27 tháng 8 năm 2018 MediaWiki message delivery Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thảo luận Wikiquote:Bàn giúp đỡ (Đề mục mới: Growth team is looking for your feedback and ideas) Thẻ: thông báo gửi rộng rãi
 • 13:08, ngày 30 tháng 7 năm 2018 Việc gửi “New user group for editing sitewide CSS/JS” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 08:45, ngày 12 tháng 7 năm 2018 Việc gửi “Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 00:34, ngày 12 tháng 11 năm 2017 Việc gửi “Changes to the global ban policy” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 19:32, ngày 14 tháng 12 năm 2016 Việc gửi “New way to edit wikitext” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly
 • 15:25, ngày 5 tháng 7 năm 2016 Việc gửi “Open call for Project Grants” cho Wikiquote:Thảo luận bị thất bại với mã lỗi readonly