Thể loại:Người theo thuyết độc thần

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Những người tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất là những người theo chủ nghĩa độc thần.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.