Thể loại:Phản đối xóa

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tại sao lại xoá trang mà k có lí do? Thật lạ

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.