Thể loại:Tục ngữ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bài chính thể loại: Tục ngữ