Bước tới nội dung

Thể loại:Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Thể loại này được phần mềm MediaWiki xây dựng tự động. (Nó được đặt tên theo nội dung của MediaWiki:Expensive-parserfunction-category.) Nó chứa các trang gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao quá nhiều lần. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2010, các hàm cần mức độ xử lý cao là #ifexist, {{PAGESINCATEGORY}}, và {{PAGESIZE}}. Các trang bên dưới cần được sửa chữa để giảm số lần gọi các hàm này.

Thể loại này không hiển thị trong các trang thành viên của nó.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.