Bước tới nội dung

Thể loại:Trang không hiển thị trong bộ máy tìm kiếm

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Thể loại này theo dõi các trang có sử dụng thẻ chuyển đổi hành vi __NOINDEX__, để cho chúng không hiển thị trên các bộ máy tìm kiếm như Google. Các trang sẽ được vào thể loại này một cách tự động bởi phần mềm MediaWiki. Tên thể loại này được định nghĩa trong MediaWiki:Noindex-category.