Trần Đại Quang

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
  • "Công an là 'thanh bảo kiếm' bảo vệ Đảng, nhân dân, chế độ" – Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội thảo 70 năm công an nhân dân ngày 24/7/2015.[1]
  • Luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch (Phát biểu trong phiên thảo luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ngày 22/1/2016)[2]
  • Chống buôn lậu phải không nề hà gian khó, đòi hỏi sự quyết tâm, sự gắng sức của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận này. Khó ở đây còn là bản lĩnh để vượt lên thực tại bởi anh em làm nhiệm vụ chống buôn lậu, nhất là tại biên giới ngoài phải đối mặt nguy hiểm cả về địa hình, thời tiết thì phải có bản lĩnh để vượt qua cám dỗ đồng tiền bởi tội phạm buôn lậu dùng các thủ đoạn để có thể mua chuộc[3]
  • "Chống tham nhũng không có vùng cấm".[4][5]
  1. ^ Lỗi khi gọi Bản mẫu:Chú thích web: Tham số urltitle phải được cung cấp.
  2. ^ Lỗi khi gọi Bản mẫu:Chú thích web: Tham số urltitle phải được cung cấp.
  3. ^ Lỗi khi gọi Bản mẫu:Chú thích web: Tham số urltitle phải được cung cấp.
  4. ^ Lỗi khi gọi Bản mẫu:Chú thích web: Tham số urltitle phải được cung cấp.
  5. ^ Lỗi khi gọi Bản mẫu:Chú thích web: Tham số urltitle phải được cung cấp.