Bước tới nội dung

Trần Hưng Đạo

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Trần Hưng Đạo (1226-1300) là danh tướng trí dũng song toàn, cũng là tôn thất thời nhà Trần, con của An Sinh vương Trần Liễu. Ông lập được các chiến công oanh liệt ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng; sau khi đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi, ông được phong tước hiệu Hưng Đạo vương, nên người đời sau thường gọi ông là Trần Hưng Đạo.

Trích dẫn[sửa]

  • Tự tri giả anh, tự thắng giả hùng (biết được mình là người minh mẫn, thắng được mình là người anh hùng)
  • Lúc bình thời phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước.
  • Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt nhiều.
  • Khoan thư sức dân để làm kế bền gốc, sâu rễ, đó là thượng sách giữ nước.
  • Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này bọc trong da ngựa, thì cũng đành lòng. Lệ Thần - Trần Trọng Kim dịch
  • (Dư lâm san vong thực, chung dạ phủ chẩm, thế tứ giao di, tâm phúc như đảo, thường dĩ vị năng thực, nhục tẩm bì, như can ẩm huyết vi hận giả. Tuy dư chi bách nhân, cao ư thảo dã, dư chi thiên thi, khỏa ư mã cách, diệc nguyện vi chi. Hịch tướng sỹ - Dụ chư kỳ tướng hịch văn

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan