Trần Thủ Độ

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trần Thủ Độ là thái sư đầu tiên của triều đại nhà Trần, người có công sáng lập và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần.

Câu nói[sửa]

  • Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo.[1]

Tham khảo[sửa]

  1. ^ Lý Trần Tình Hận, Ngô Viết Trọng, chương 19.