Bước tới nội dung

Trợ giúp:Tìm kiếm

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Có thể dùng ô tìm kiếm để tìm các hồ sơ đã viết trong Wikiquote. Gõ tên hồ sơ hoặc từ khóa liên quan đến hồ sơ cần tìm bằng tiếng Việt (xem thêm Trợ giúp:Gõ tiếng Việt) vào ô và ấn "Nhập" ("Enter") hoặc ấn nút Hiển thị hay nút Tìm kiếm.

Hiển thị và Tìm kiếm

[sửa]

Nút hiển thị sẽ đưa bạn tới hồ sơ có tên giống tên hồ sơ bạn đã nhập vào ô tìm kiếm. Nếu hồ sơ chưa tồn tại, sẽ có thông báo và các hướng dẫn thêm, trong đó có lựa chọn cho bạn viết mới bài đó.

Nút tìm kiếm hiện ra danh mục các hồ sơ có chứa các từ khóa mà bạn đã nhập vào ô tìm kiếm. Nó hoạt động nhờ một máy truy tìm dữ liệu.

Một hồ sơ mới được tạo ra, đã ghi vào cơ sở dữ liệu của Wikiquote, nhưng có thể chưa được ghi vào danh mục tìm kiếm của máy truy tìm dữ liệu. Những hồ sơ này luôn hiện ra khi gõ tên chuẩn xác và dùng nút hiển thị, trong khi có thể không hiện ra khi gõ từ khóa và dùng nút tìm kiếm. Do vậy đừng ngạc nhiên khi bạn mới viết xong một hồ sơ mà nhấn tìm kiếm không thấy.