Trung Dung

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trung Dung là sách do Tử Tư, học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử, thọ được cái học tâm truyền của Tăng Tử làm ra.

Trích dẫn

  • Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất. Việc mà thung dung thì có ý vị. Người mà thung dung thì sống lâu.
  • Nói phải nghĩ đến làm, làm phải nghĩ đến nói.
  • Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng.
  • Làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ trước. Lời nói mà suy nghĩ trước thì không vấp váp. Việc làm mà tính trước thì không thất bại. Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm.
  • Khiến người ta nể lời, không bằng khiến người ta tin lời. Khiến người ta tin lời, không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời. Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ. Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin. Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.