Underwood Dudley

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Underwood Dudley (sinh ngày 6 tháng 1 năm 1937) là một nhà toán học và tác giả người Mỹ, nổi tiếng với các sách phổ biến của ông về số học, cầu phương hình tròn và toán học.

Trích dẫn[sửa]

  • Các sử gia thường không đề cập đến các đặc điểm thật sự quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, như trò chơi, thay vào đó họ lại tập trung vào các thủ đoạn chính trị tẻ nhạt.
    • Numerology: Or, What Pythagoras Wrought (MAA 1997, in lần thứ 10), tr. 148, ISBN 0-88385-524-0.

Liên kết ngoài[sửa]