Walter Scott

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Walter Scott (1771-1832) là tiểu thuyết gia, thi hoàn... lỗi lạc của Scotland.

Walter Scott (1771-1832) là tiểu thuyết gia, thi hoàn... lỗi lạc của Scotland.

Mục lục

C[sửa]

 • Cái chết - giấc ngủ cuối cùng? Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng.
Death - the last sleep? No, it is the final awakening.

Đ[sửa]

 • Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.
For success, attitude is equally as important as ability.

H[sửa]

 • Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.
Look back, and smile on perils past.

K[sửa]

 • Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.

L[sửa]

 • Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.
The race of mankind would perish did they cease to aid each other. We cannot exist without mutual help. All therefore that need aid have a right to ask it from their fellow-men; and no one who has the power of granting can refuse it without guilt.

M[sửa]

 • Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng.
A sound head, an honest heart, and an humble spirit are the three best guides through time and to eternity.
 • Một chiếc đinh gỉ đặt cạnh cái la bàn trung thực sẽ lôi kéo nó rời khỏi sự thật, và làm đắm con tàu.
A rusty nail placed near a faithful compass, will sway it from the truth, and wreck the argosy.
 • Mèo là một loài bí ẩn - có nhiều điều trôi qua trong tâm trí chúng hơn là chúng ta nhận biết được.
Cats are mysterious kind of folk - there is more passing in their minds than we are aware of.

N[sửa]

 • Người trèo lên cây cao có quyền được hưởng quả.
He that climbs the tall tree has won right to the fruit.
 • Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức.
If you once turn on your side after the hour at which you ought to rise, it is all over. Bolt up at once.

T[sửa]

 • Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường.
True love's the gift which God has given to man alone beneath the heaven.
 • Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó.
Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.
 • Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.
Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities.
 • Tất cả những người đáng giá đều có phần tự lập trong học vấn của mình.
All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.
 • Thận trọng là lý trí ở mức hoàn hảo, và hướng dẫn chúng ta trong mọi nghĩa vụ của cuộc đời.
Discretion is the perfection of reason, and a guide to us in all the duties of life.

V[sửa]

 • Với những người nhút nhát và do dự, mọi thứ đều không thể bởi nó trông dường như không thể.
To the timid and hesitating everything is impossible because it seems so.