Bước tới nội dung

Wikiquote:Cẩm nang về văn phong

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Văn phong khi đăng bài trên Wikiquote tiếng Việt:

  • Các bài viết trong Wikiquote hướng đến biên tập, sắp xếp hơn là bình luận chủ quan. Những câu nghi vấn cần được thêm bằng dấu hỏi chấm đặt trong dấu ngoặc đơn ở phần cuối. Xin xem thêm w:Wikipedia:Thái độ trung lập.
  • Do tính đặc thù của Wikiquote là sưu tầm nên các bài viết cần hạn chế bình luận cá nhân. Các câu chưa được rõ nghĩa hay nghĩa của câu, cách dịch còn đang tranh cãi cần được ghi chú.
  • Không viết các bài nằm ngoài chủ đề danh ngôn.
  • Bạn có thể tham khảo thêm trợ giúp tại Wikipedia tiếng Việt để tìm hiểu về cách trình bày một bài viết hoàn chỉnh.
  • Hãy tìm kiếm qua các máy truy tìm dữ liệu trên mạng, từ các nguồn sách vở, như trong thư viện, rồi tổng hợp chúng lại. Có thể bạn bắt đầu với những đề tài đơn giản trước để có kinh nghiệm. Bài viết sẽ không vi phạm bản quyền tác giả khi bạn biên tập lại từ các bài thuộc bản quyền, điều đó có nghĩa là bạn có thể tham khảo, trích dẫn, lấy một phần tư liệu từ các bài viết tác giả giữ bản quyền.
  • Không đưa nguyên văn một bài viết có bản quyền của tác giả khác mà không xin phép. Xin hãy nói rõ trong trang thảo luận của bài rằng tác giả cho phép đưa vào Wikiquote, đặc biệt khi bài đã đăng ở nơi khác, để tránh tranh chấp đáng tiếc. Mời tham khảo thêm về vấn đề quyền tác giả trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Nếu bạn thông thạo ngoại ngữ, bạn có thể tìm thông tin về đề tài trong Wikiquote phiên bản ngoại ngữ. Các nguồn thông tin này bạn được quyền sử dụng trong việc chuyển sang tiếng Việt.