Wikiquote:GUS2Wiki

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

This page provides a historical record of Special:GadgetUsage through its page history. To get the data in CSV format, see wikitext. To customize this message or add categories, create /top. Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 2024-02-22T16:36:19Z. Tối đa có sẵn 5000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Tiện ích Số người dùng Số thành viên tích cực
CharOff 4 0
HotCat 21 1
JustifyParagraphs 9 0
UTCLiveClock 18 0
addsection-plus 20 0
edittop 22 0
navpop 27 0
purgetab Mặc định Mặc định
removeAccessKeys 3 0
revisionjumper 13 0