Wikiquote:Thành viên tự xác nhận

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Thành viên tự xác nhận là những thành viên Wikiquote đã có tài khoản và đã đăng nhập, thực hiện các sửa đổi trên không gian Wikipedia từ 4 ngày trở lên.

Các thành viên tự xác nhận, ngoài các quyền như thành viên mới, có thể thực hiện một số tác vụ như di chuyển trang, tải tập tin lên và sửa đổi trang bị hạn chế sửa đổi (nửa khóa). Các thành viên tự xác nhận cũng không cần phải điền CAPTCHA khi thực hiện các sửa đổi.

Xem thêm[sửa]