Wikiquote:Thỉnh cầu di chuyển trang

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Trang này có việc cần làm dành cho một hoặc nhiều bảo quản viên.
Xin hãy bỏ thông báo này khi việc cần làm đã được giải quyết.

Trang này để yêu cầu và biểu quyết về việc di chuyển một trang tới trang với tên khác.