Wikiquote:Viết trang mới

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

"NAM BANG TRYEU QUOC"LA CHAN MANG CUA HOA SEN TRANG LA HOANG DE CUA NAM TRYEU.DA HINH THANH O TRYEU DAI NHA LE VAO NAM 2019 CUOI THAP NIEN 20 VA CHINH THUC TRUYEN KHAI KE HOACH KINH TE VAO DAU THE KY 21 O CAC QUOC GIA!