Wikiquote:Chỗ thử

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với Chỗ thử nghiệm viết bài trên Wikiquote! Ở trang này, bạn có thể viết thử nghiệm thoải mái.
Để tiến hành viết, hãy nhấn vào đây hoặc thẻ Sửa phía trên, sửa đổi theo cách bạn muốn và nhấn Lưu trang hoặc Xem thử. Chú ý rằng nội dung bạn sửa đổi tại đây sẽ bị xóa định kỳ.

Thông tin thêm:
Giới thiệu

DANH IRAC

Quang Nguyen 2 phút · Haiphong · DM co vu khi Hat nhan thi lam dau buoi gi , may bay xe tank thi lam con kac gi . Mosul tao deo biet Irac no danh xong chua , xong rioi theo ke hoach 4 dai doi Chiem dong mosul , mat tran tren tat ca Irac ( tuan thu trang bi hoa luc dai doi bo binh ) , sung Trung lien ( hop dan 20 vien ) ban may bay . Moi huyen 1 dai doi chiem dong , Thi xa thi 4 Dai doi danh , Chiem het cac khu dan cu , Thanh pho hay Thu do chi can danh roi bat chinh Quyen di cai tao lao dong , cai DM chinh quyen , quan doi thanh Du kich khang chien het . Chung may chiem dong Khu dan cu ( Huyen ) lang mac , xa ... Thanh pho chi can danh chiem ( dot het tru so chinh quyen , nha bank ...) roi bat chinh quyen ve Nong thon cai tao lao dong , tu binh quan doi cung the . Khong can danh can cu , doanh trai quan doi ... O cac Nuong ray , dong ruong no deo danh duoc , cac khu dan cu cung vay nhung khong can chiem dong Thanh pho . Tat nhien Tran dia Dai doi voi 2 Trung lien thi Khong can lam Dai lien , 1 trung lien tu the Nam ban , 1 trung lien ban tu the Qui ( Hoa luc Dai doi ) xai loai Hop dan 20 vien va Tang cuong cho Trung doi . Tieu doi xung kich ( chi vien ) thi tuyen Trung doi thang Y ta lam Trung doi truong Nhung khi o Dai doi thi ( Giau luc luong ) den khi xung phong thi Thang Dai doi Truong chi huy ( rut sung ngan ) va chi huy xung phong ( Do dai doi Truong ho ) va Gio tay len ( bat song ) do bon xung phong no ho . Chung may dat duoc hieu qua tao se tiep tuc bai huan luyen Chi huy ( to doi , tieu doi , trung doi , dai doi )

  • Nguon : Tao Chi Huy Cac Dai Doi Bo Binh Hoat Dong Doc Lap Danh Irac

Hôm nay vào lúc 19:00 Được chủ trì bởi Quang Nguyen : https://www.facebook.com/events/1916516275242649/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D hehe DM Irac no chua danh xong móul thi chung may di , bat het Tu binh di cai tao lao dong ( Chinh quyen mosul , quan doi mosul )113.175.1.168 12:39, ngày 1 tháng 12 năm 2016 (UTC) CHI HUY 1 giây trước quang Chưa có chủ đề Lay tay chi : Tuc la khi danh nhau thang Dai doi truong ban sung ngan 1 tay , 1 tay chi tro , thang Dai doi Pho thi ban sung ngan 2 tay ( khi dai doi truong rut sung ngan dung day ho xung phong hay xong len ) thi ban 1 tay va 1 tay chi tieu doi xung kich len hat roi moi chay len , thang Dai doi pho cung 2 tay ban sung ngan xung phong roi moi duoc Ho xung phong , thang Trung doi truong cung cung nhu Dai doi truong , dung day va 1 tay chi ve phia truoc ho Xung phong , dua nao xung phong roi moi duoc ho xung phong , Voi to 3 nguoi tuc la thang Sung truong khong phai la To doi truong ( khong duyoc lay tay chi ) ma khi no tu the dung quan sat neu no Nam thi tuc la co dich o huong no , Voi to 3 nguoi ( trinh sat ) khi bi phuc kich thi rut lui nhu doi voi thang Tro thu B-40 tuc la ban , chay , quan sat ( o tu the Qui phong thu ) va dung con thang nao lam To doi truong moi ra hieu = tay . Noi chung thang Dai doi pho phu trach Hoa luc tat nhien quan sat Tran dia va lay tay chi Hoa luc , con khi danh nhau thi Thang Trung doi truong chi cho bon trung doi ( theo Hoa luc trung doi ) hoac dua nao tien len vi tri nao chi cho chung no . Deu ban theo Trung lien va rut theo Trung lien . Chi chiem linh tran dia thi Thi trung doi truong chi vi tri cho linh trung doi ( muc an toan ) roi cung len cao hon 1 ti va lay tay " Vay " dua khac len theo neu thay can thi hoac thay dia diem khac thi chi tiep , hoac ban phia nay phia kia ... Tat nhien la thang Trung doi truong co ong nhom , thang Dai doi truong , Pho deu co ong nhom , thang Y ta thi khong co . Nhung chung may chi Nhom it va khi chiem linh duoc Vi tri ( tran dia ) moi nhom tiep . Cung nhu To doi 3 nguoi , Neu thang Sung truong No dung day qua sat ma khong nam chi Qui thi tuc la huong day an toan , va thang To doi truong dung day quan sat huong khac . Tat nhien khi quan sat roi ( voi 2 thang khong phai to doi truong ) neu khong co Nguy hiem thi ha sung nong sung dat hoac hoi chec ( co nghi van ) neu khong co Nguy hiem gi thi nong sung ngam xuong dat xuong dat. Tat nhien la Qui khac nhau Thang sung truong thi qui tu the ( chac la giong thang B-40 ) . Chung may hieu " Chi Huy " roi