William Shakespeare

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Sự nghi ngờ luôn ám ảnh một kẻ tội lỗi.

William Shakespeare (1564-1616) là nhà thơ và nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh.

Câu nói[sửa]

 • Hãy nghe nhiều người nói, nhưng nói với ít người thôi.
Listen to many, speak to a few.
 • Điều gì đã làm thì không thể rút lại được.
What's done can't be undone.
 • Sự nghi ngờ luôn ám ảnh một kẻ tội lỗi.
Suspicion always haunts the guilty mind.
 • Quá tốt thì lại thành ra xấu.
An overflow of good converts to bad.
 • Anh ta xấu xa thì cũng do bản chất mà thôi.
He is evil by his very nature.
 • Trái tim tôi cầu nguyện cho anh ta, mặc dù miệng tôi thì nguyền rủa.
My heart prays for him, though my tongue do curse.
 • Thời gian là quan tòa phán xét mọi kẻ có tội.
Time is the justice that examines all offenders.
 • Không có gì khuyến khích tội ác bằng lòng nhân từ.
Nothing emboldens sin so much as mercy.
 • Những kẻ hay nói ít khi làm tốt.
Talkers are no good doers.
 • Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết.
Love all, trust a few, do wrong to none.
 • Cho bạn mượn tiền thường mất cả tiền lẫn tình bạn.
Loan opt loses both itself and friend.

Liên kết ngoài[sửa]