Yoda

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote

Yoda là một nhân vật hư cấu trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Ông là bậc thầy Jedi già và lão luyện nhất trong Hội đồng Jedi. Ông đã sống đến 900 tuổi và huấn luyện cho hầu hết các Jedi. Trong những năm cuối của Nền Cộng hòa, ông trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử của Thiên hà.

Danh ngôn[sửa]

  • Làm, hoặc không làm. Đừng chỉ thử cho biết.
Do...or do not. There is no try.
  • Nỗi sợ hãi là con đường đến tăm tối. Sợ hãi dẫn đến phẫn nộ. Phẫn nộ dẫn đến căm thù. Và lòng thù hận tất yếu dẫn đến đau khổ.
Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
  • Những thứ bản thân sợ mất đi, hãy dũng cảm buông bỏ.
Train your self to let go... of everything you fear to lose.
  • Jedi sử dụng sức mạnh để hiểu biết và tự vệ, không phải để tấn công.
The Jedi uses the Force for knowledge and defence, never for attack.
  • Chiến tranh không làm ai đó trở nên vĩ đại.
Wars not make one great.
  • Khi bạn nhìn vào bóng tối, hãy cẩn thận. Bởi vì nó cũng đang nhìn bạn.
When you look at the dark side, careful you must be. For the dark side looks back.
  • Tâm hồn của đứa trẻ là một thứ rất tuyệt vời.
Truly wonderful the mind of a child is.
  • Kích cỡ chẳng nói lên điều gì. Hãy nhìn ta. Con có đánh giá ta qua vóc người thấp bé này không?
Size matters not. Look at me. Judge me by my side do you?
  • Nếu con ngừng việc tập luyện - nếu con chọn con đường nhanh chóng và dễ dàng như Vader - con sẽ trở thành đại diện của cái ác.
If you end at your training now - if you choose the quick and easy path as Vader did - you will become an agent of evil.
  • Cái chết là điều hiển nhiên của cuộc sống. Hãy vui mừng cho những người đã trở thành huyền thoại. Đừng khóc than vì họ. Cũng đừng quá nhớ thương họ.
Death is a natural part of life. Rejoice for those transform into the Force. Mourn the do not. Miss them do not.

Liên kết[sửa]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia có thể loại liên quan