Bước tới nội dung

Đường Thái Tông

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Tranh vẽ Đường Thái Tông của Diêm Lập Bản (khoảng 600 - 673).

Đường Thái Tông (28 tháng 1 năm 598–10 tháng 7 năm 649), tên thật là Lí Thế Dân (李世民), là Hoàng đế thứ hai của nhà Đường trị vì từ 626 đến 649.

Trích dẫn[sửa]

  • "Như người ta lấy đồng làm gương soi, để chỉnh sửa áo mão; lấy việc xưa làm gương soi, mà biết được việc thịnh suy ở đời; lấy người làm gương soi để thấy cái đúng cái sai của chính mình. Ta thường giữ ba thứ gương soi này để phòng cái lỗi của chính mình. Nay Ngụy Trưng mất đi, một tấm gương theo đó mà vỡ tan rồi"
    • Trích trong: Yanqing Vanessa Ong et al. Memories unfolded: a guide to memories at Old Ford Factory, 2008, tr. 50
    • Nếu như dùng đồng làm gương soi, soi vào đó thì có thể thấy được áo quần mình đang mặc có ngay thẳng hay không. Lấy chuyện của lịch sử xưa nay, lấy người xưa làm tấm gương soi, thì có thể thấy được cái lý của chuyện hưng thịnh suy vong, thái bình loạn lạc, điều gì nên phát triển, điều gì nên thay đổi, đều có thể biết. Nếu như lấy một con người nào đó làm tấm gương soi, thì có thể thấy rõ những việc đúng sai của con người, điều gì nên làm, điều gì không nên làm; thấy những cái hay của người khác thì học hỏi từ họ, thấy những cái xấu của người khác thì trở lại nhắc nhở mình, tránh những sai sót tương tự. Ta thường giữ ba tấm gương soi này để phòng ngừa những sai sót của chính mình; giờ Ngụy Trưng đã mất, ta đã mất đi một tấm gương soi.

Liên kết ngoài[sửa]