Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đang sửa đổi

Bộ sưu tập danh ngôn mở Wikiquote
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mục đích[sửa]

Bạn có thể sử dụng bản mẫu này để hiển thị thông báo "Người khác đang tích cực sửa đổi phần lớn bài này" vào trang.

Cách sử dụng[sửa]

Tiêu bản này có hai bộ tham số, tùy chọn.

{{Đang sửa đổi}}

{{Inuse}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~}}

{{Inuse|10 phút|name=~~~}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~|lúc=~~~~~}}

{{Inuse|10 phút|name=~~~|time=~~~~~}}

Xem thêm[sửa]